Kancelaria Adwokacka Lublin

Adwokat Magdalena Nowak
ul. Chopina 32/13, Lublin

Tel.: 81 479 99 02
Tel. kom.: 512 015 048
kancelaria@adwokat-lubelskie.com

§1. KANCELARIA ADWOKACKA

ADWOKAT LUBLIN

Adwokat Lublin Magdalena Nowak. Kancelaria znajduje się w centrum Lublina i zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, koncentrując się zwłaszcza na prawie rodzinnym (kompleksowa pomoc prawna związana z ustaniem małżeństwa: rozwód, separacja, uregulowanie stosunków między rodzicami i dziećmi, podział majątku dorobkowego, alimenty), prawie rzeczowym (głównie prawo nieruchomości: zniesienie współwłasności, ochrona własności/posiadania, zasiedzenie, użytkowanie, służebności, w tym służebność przesyłu), prawo spadkowe, ochrona dóbr osobistych, postępowania odszkodowawcze oraz dochodzenie spornych należności. W ramach prowadzonej praktyki kancelaria adwokacka Lublin prowadzi także sprawy w postępowaniu egzekucyjnym na każdym etapie postępowania.

Angażując się w powierzone obowiązki zapewniam kompleksową opiekę prawną niezależnie od charakteru prowadzonej sprawy. Dobry Adwokat Lublin Magdalena Nowak.

Adwokat Magdalena Nowak ukończyła Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na kierunku Prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. Aplikację adwokacką odbywała przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie.

Aktualnie prowadzi indywidualną praktykę adwokacką. Podczas pozyskiwania praktyki zawodowej zdobyła doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, karnych oraz administracyjnych. Biegle włada językiem angielskim.

ADWOKAT MAGDALENA NOWAK

§2. Zakres usług

Dominującą dziedziną, w obszarze której działa Kancelaria jest prawo rodzinne. Każdy kto zetknął się z tą dziedziną prawa wie, iż jest to materia delikatna, wymagająca zaangażowania i poświęcenia, ale przede wszystkim wiedzy i doświadczenia. Te właśnie elementy przyświecają reprezentacji Klienta Kancelarii w tego rodzaju sprawach. Rzetelne przygotowanie, wiedza, doświadczenie i empatia to elementy charakteryzujące efektywną współpracę.

W tej dziedzinie prawa zajmujemy się prowadzeniem spraw o:

 • § rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa,
 • § ustalenie pochodzenia dziecka i roszczenia z tym związane, o zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
 • § alimenty,
 • § podział majątku wspólnego małżonków, dobry adwokat od rozwodów lublin,
 • § ustanowienie rozdzielności majątkowej miedzy małżonkami,
 • § sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej,
 • § sprawy o kontakty z dzieckiem oraz egzekucję kontaktów,
 • § sprawy związane z opieką i kuratelą i inne, Skuteczny Adwokat Lublin

adwokat lublin

§ Prawo rodzinne

Sprawy o rozwiązanie małżeństwa wymagają od fachowego pełnomocnika kompetencji zarówno ze strony wiedzy prawniczej, ale i także delikatności i wyczucia w pracy z Klientem w toku całego, niejednokrotnie długo trwającego, postępowania sądowego. Powodem, dla którego tak ważnym jest ten aspekt współpracy z Klientem jest to, iż w ramach postępowania rozwodowego (jeśli strony sporu posiadają potomstwo) rozstrzygana jest kwestia władzy rodzicielskiej, alimentów, kontaktów z dziećmi i ich miejsca stałego pobytu po zakończonym sporze sądowym. Atrybuty te mają dla stron sporu kluczowe znaczenie i to we współpracy z Klientem winno wychodzić na pierwszy plan.

Mając na względzie nadrzędny interes Klienta wykorzystując zdobytą wiedzę i doświadczenie – Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w formie wszystkich mogących się pojawiać na etapie orzekania czynności prawnych. Adwokat Lublin Magdalena Nowak, zapraszam.211

skuteczny adwokat lublin

§ Prawo cywilne

Dbając o interes osób zwracających się o pomoc do Kancelarii, wykorzystujemy zdobytą wiedzę i doświadczenie, podchodząc do każdej sprawy z precyzyjnością i dokładnością, traktując każdy temat indywidualnie. Nasza praktyka koncentruje się na prowadzeniu spraw z zakresu:

 • § prawo spadkowe (testament lub dziedziczenie ustawowe, przyjęcie i odrzucenie spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku, zachowek, rozliczenie darowizny, wydziedziczenie),
 • § prawo rzeczowe (ochrona własności nieruchomości, zniesienie współwłasności, użytkowanie, służebności w tym służebność przesyłu, ochrona posiadania, zasiedzenie),
 • § prawo zobowiązań (postępowania z zakresu wykonywania umów),
 • § odszkodowania za szkody wyrządzone przez władzę państwową,
 • § odszkodowania z tytułu wypadków drogowych oraz roszczenia z tym związane. Dobry adwokat lubelskie.

Kancelaria prowadzi także sprawy z zakresu postępowań karnych, świadcząc pomoc prawną poprzez:

 • § obrona na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego we wszystkich sprawach o przestępstwa (w tym karnoskarbowe) oraz wykroczenia (w tym karnoskarbowe),
 • § sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, odpowiedzi na akt oskarżenia, wniosków dowodowych, zażaleń, apelacji i kasacji oraz innych pism prawem przewidzianych,
 • § reprezentowanie osób pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych oraz powodów cywilnych.

W tej materii Kancelaria współpracuje także z Kancelarią Adwokacką adwokata Tomasza Nowaka w Lublinie, ul. Chopina 32/13, kontakt: Adwokat Lublin Sprawy Karne – adwokat-lubelskie.eu

Działalność kancelarii w tej dziedzinie prawa sprowadza się do usług skoncentrowanych na reprezentowaniu Klientów indywidualnych. Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w reprezentowaniu przed sądami we wszystkich instancjach. Praca Kancelarii obejmuje:

 • § pomoc prawna przy rozwiązywaniu umów o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia i bez zachowania okresu wypowiedzenia, w tym przy zwolnieniach indywidualnych i grupowych,
 • § doradztwo w zakresie praw i obowiązków pracowników i pracodawców,
 • § reprezentowanie w sprawach odwołań do Sądów Pracy, odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • § sprawy o mobbing.

Działalność kancelarii w tej dziedzinie prawa sprowadza się do usług skoncentrowanych na reprezentowaniu Klientów indywidualnych. Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w reprezentowaniu przed sądami we wszystkich instancjach. Praca Kancelarii obejmuje:

 • § pomoc prawna przy rozwiązywaniu umów o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia i bez zachowania okresu wypowiedzenia, w tym przy zwolnieniach indywidualnych i grupowych,
 • § doradztwo w zakresie praw i obowiązków pracowników i pracodawców,
 • § reprezentowanie w sprawach odwołań do Sądów Pracy, odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • § sprawy o mobbing.

§3. Kontakt

Kancelaria Adwokacka w Lublinie

Adwokat Lublin
Magdalena Nowak

ul. Chopina 32/13
20-023 Lublin

Dane teleadresowe:

Tel.: 81 479 99 02
Tel. kom.: 512 015 048
Fax: 81 479 48 26
E-mail: kancelaria@adwokat-lubelskie.com

Nip: 564-163-07-89

Numer rachunku bankowego:
77 1140 2004 0000 3102 7406 3601

Formularz:

*